Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5pplG2Ym5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

PepsiCo Foods Vietnam

PepsiCo Foods Vietnam Company is one of the leading food manufacturers in Vietnam with the main brand Lay's & more than 300 employees throughout the country.

Visit us at: https://www.laysvietnam.com/

  • hZWYm5pplG2Ym5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqa5tub7Cx
2021

Company activity

Chương trình Triệu Bữa Cơm

By: PepsiCo Foods Vietnam | Posted: Sun, 12/27/2020 - 22:59

PepsiCo Foods Việt Nam không chỉ quan tâm đến đời sống, sự phát triển nhân viên mà còn có những việc làm rất ý nghĩa đến xã hội. Từ đầu năm đến nay, thông qua chương trình Triệu Bữa Cơm, PepsiCo Foods Việt Nam đã phối hợp với Suntory PepsiCo và Hội Liên Hiệp Thanh Niên để chuyển hơn 600,000 bữa ăn đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Bên cạnh đó Công ty còn dành 4,7 tỷ để mua máy thở, máy siêu âm tim và các trang thiết bị y tế khác hỗ trợ 6 bênh viện trên cả nước.

Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Thương mại PepsiCo Foods Việt Nam đang phát phần ăn cho bà con có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bới đại dịch Covid 19.

Comment

hZWYm5pplG2Ym5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSbammhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRmlZebnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYm5pplG2Ym5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...