Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5pplGybnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

PepsiCo Foods Vietnam

PepsiCo Foods Vietnam Company is one of the leading food manufacturers in Vietnam with the main brand Lay's & more than 300 employees throughout the country.

Visit us at: https://www.laysvietnam.com/

  • hZWYm5pplGybnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqa5tub7Cx
2021

Company activity

Helping Hand 2016

By: PepsiCo Foods Vietnam | Posted: Mon, 10/10/2016 - 15:08

Với mục đích phát huy tinh thần của người Việt Nam “Lá lành đùm lá rách” tập thể nhân viên Pepsico Foods VN đã phát động phong trào “Trung Thu cho em” nhằm giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm nuôi dạy trẻ, vùng sâu vùng xa. Giúp cho các em có được niềm vui trung thu như bao bạn cùng trang lứa. Năm nay chương trình được tổ chức từ ngày 10 -17/9/2016, hoạt động diễn ra ở các khu vực: Lai Châu, Lâm Đồng, Bình Dương & Đồng Nai. Đây là hoạt động thường niên của tập thể cán bộ, nhân viên công ty Pepsio Foods VN nhằm quan tâm đến cộng đồng xung quanh, môi trường sống.

   

Comment

hZWYm5pplGybnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGOXZmihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRmlZebnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYm5pplGybnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...